รางเคเบิ้ลเทรย์ (Cable Tray)

 แบบพ่นสี และ แบบชุบกัลวาไนซ์ hdg

รางเคเบิ้ลเทรย์ ชุบกัลวาไนซ์
(Hot Dip Galvanized Cable Tray)

เคเบิ้ลเทรย์

  • Cable Tray ความกว้าง 200-1000mm. ผลิตจากเหล็กแผ่นดำ คุณภาพสูง ความหนา 1.6-2.0 mm.
  • ชุบกัลวาไนซ์ แบบ จุ่มร้อน Hot Dip Galvanized ที่ความหนาไม่เกิน 60-80 ไมครอน อ้างิงมาตรฐาน ASTM , The Canaidan Standard association  หรือ (CSA)

รางเคเบิ้ลเทรย์ ชุบกัลวาไนซ์

ขนาด กว้างxสูงxยาว (มม.)ความหนา (มม.)
200x100x24401.6/2.0
300x100x24401.6/2.0
400x100x24401.6/2.0
500x100x24401.6/2.0
600x100x24401.6/2.0
700x100x24401.6/2.0
800x100x24401.6/2.0
900x100x24401.6/2.0
1000x100x24401.6/2.0

ขอราคา

รางเคเบิ้ลเทรย์ (Cable Tray)พ่นสี

เคเบิ้ลเทรย์

  • ความกว้าง 100-800mm. ผลิตจากเหล็กแผ่นดำ คุณภาพสูง ความหนา 1.2/1.6mm.
  • เคลือบผิวด้วย การพ่นสีฝุ่น Epoxy Powder Coatings / สามารถสั่งผลิตพ่นสี อื่นๆได้ตามต้องการ

เคเบิ้ลเทรย์ ข้างเรียบ แบบพ่นสี Epoxy

ขนาด กว้างxสูงxยาว (มม.)ความหนา (มม.)
100x100x24401.6/2.0
200x100x24401.6/2.0
300x100x24401.6/2.0
400x100x24401.6/2.0
500x100x24401.6/2.0
600x100x24401.6/2.0
700x100x24401.6/2.0
800x100x24401.6/2.0

ขอราคา

  • ความกว้าง 100-800mm. ผลิตจากเหล็กแผ่นดำ คุณภาพสูง ความหนา 1.2/1.6mm.
  • เคลือบผิวด้วย การพ่นสีฝุ่น Epoxy Powder Coatings / สามารถสั่งผลิตพ่นสี อื่นๆได้ตามต้องการ

รางเคเบิ้ลเทรย์ ข้างลอน แบบพ่นสี Epoxy

ขนาด กว้างxสูงxยาว (มม.)ความหนา (มม.)
200x100x24401.6/2.0
300x100x24401.6/2.0
400x100x24401.6/2.0
500x100x24401.6/2.0
600x100x24401.6/2.0
700x100x24401.6/2.0
800x100x24401.6/2.0
900x100x24401.6/2.0
1000x100x24401.6/2.0

ขอราคา

อุปกรณ์ราง เคเบิ้ลเทรย์ (แบบพ่นสี  และ ชุบกัลวาไนซ์)

ข้องอขึ้น ข้องอลง เคเบิ้ลเทรย์

ข้องอขึ้น ข้องอลง เคเบิ้ลเทรย์

ข้องอฉาก เคเบิ้ลเทรย์

ข้องอฉาก เคเบิ้ลเทรย์

สามทาง เคเบิ้ลเทรย์

สามทาง เคเบิ้ลเทรย์

สี่ทาง เคเบิ้ลเทรย์

สี่ทาง เคเบิ้ลเทรย์

ฝาราง เคเบิ้ลเทรย์

ฝาราง เคเบิ้ลเทรย์

ฝาข้องอขึ้น เคเบิ้ลเทรย์

ฝาข้องอขึ้น เคเบิ้ลเทรย์

ฝาข้องอลง เคเบิ้ลเทรย์

ฝาข้องอลง เคเบิ้ลเทรย์

ฝาข้องอฉาก เคเบิ้ลเทรย์

ฝาข้องอฉาก เคเบิ้ลเทรย์

ฝาสามทาง เคเบิ้ลเทรย์

ฝาสามทาง เคเบิ้ลเทรย์

ฝาสี่ทาง เคเบิ้ลเทรย์

ฝาสี่ทาง เคเบิ้ลเทรย์

คานล๊อค เคเบิ้ลเทรย์

คานล๊อค เคเบิ้ลเทรย์

แผ่นปิดหัวท้าย เคเบิ้ลเทรย์

แผ่นปิดหัวท้าย เคเบิ้ลเทรย์

แป้นรองรับ เคเบิ้ลเทรย์

แป้นรองรับ เคเบิ้ลเทรย์

ข้อต่อตรง เคเบิ้ลเทรย์

ข้อต่อตรง เคเบิ้ลเทรย์

ข้อต่อโยกขึ้นลง เคเบิ้ลเทรย์

ข้อต่อโยกขึ้นลง เคเบิ้ลเทรย์

ข้อต่อลงตู้ เคเบิ้ลเทรย์

ข้อต่อลงตู้ เคเบิ้ลเทรย์

ข้อลดความกว้าง 10 cm เคเบิ้ลเทรย์

ข้อลดความกว้าง 10 cm เคเบิ้ลเทรย์

ข้อยึดเพดาน เคเบิ้ลเทรย์

ข้อยึดเพดาน เคเบิ้ลเทรย์

ข้อโยกคอม้า เคเบิ้ลเทรย์

ข้อโยกคอม้า เคเบิ้ลเทรย์

แผ่นกั้นกลาง เคเบิ้ลเทรย์

แผ่นกั้นกลาง เคเบิ้ลเทรย์

แป้นยึดกำแพง เคเบิ้ลเทรย์

แป้นยึดกำแพง เคเบิ้ลเทรย์

ข้อต่อบานพับ เคเบิ้ลเทรย์

ข้อต่อบานพับ เคเบิ้ลเทรย์

เจล๊อค เคเบิ้ลเทรย์

เจล๊อค เคเบิ้ลเทรย์