ตู้ไฟกันน้ำ

IP 55 และ IP65 แบรนด์ KJL

ขอราคา

ตู้กันฝุ่นกันน้ำ ไม่มีหลังคา
แบบเชื่อมรอบ IP 65

ตู้กันฝุ่นกันน้ำ IP65

ตู้กันน้ำ ฝา 1 ชั้น
ไม่มีหลังคา ฝาทึบ

ตู้กันฝุ่นกันน้ำ ฝา 1 ชั้น ไม่มีหลังคา.

ตู้กันน้ำ ฝา 1 ชั้น
มีหลังคา ฝาทึบ

ตู้กันฝุ่นกันน้ำ มีหลังคาฝาทึบ

ตู้กันน้ำ ฝา 1 ชั้น
ไม่มีหลังคา ฝากระจก

ตู้กันฝุ่นกันน้ำ ไม่มีหลังคา ฝากระจก

ตู้กันน้ำ ฝา 1 ชั้น
มีหลังคา (ฝากระจก)

ตู้กันฝุ่นกันน้ำ มีหลังคา ฝากระจก

ตู้กันน้ำ ฝา 2 ชั้น
ไม่มีหลังคา ฝาทึบ

ตู้กันฝุ่นกันน้ำ ฝา 2 ชั้นไม่มีหลังคา ฝานอกทึบ

ตู้กันน้ำ ฝา 2 ชั้น
มีหลังคา ฝาทึบ

ตู้กันฝุ่นกันน้ำฝา 2 ชั้น มีหลังคา ฝานอกทึบ

ตู้กันน้ำ ฝา 2 ชั้น
ไม่มีหลังคา ฝากระจก

ตู้กันฝุ่นกันน้ำฝา 2 ชั้นไม่มีหลังคา ฝานอกกระจก

ตู้กันน้ำ ฝา 2 ชั้น
มีหลังคา ฝากระจก

ตู้กันฝุ่นกันน้ำฝา 2 ชั้นมีหลังคา ฝานอกกระจก

ตู้กันน้ำ ฝา 1 ชั้น
ไม่มีหลังคา

ตู้กันฝุ่นกันน้ำ ฝา 1 ชั้นไม่มีหลังคา

ตู้กันน้ำ ฝา 1 ชั้น
หลังคาเสมอฝา

ตู้กันฝุ่นกันน้ำฝา 1 ชั้นมีหลังคาเสมอฝา

ขอราคา

ตารางขนาด ตู้คอนโทรล แบบกันน้ำ กันฝุ่น

ไซส์ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.)ความหนา (มม.)
1280x350x1501.6
2300x450x1501.6
3350x450x1501.6
4300x450x2001.6
5350x450x2001.6
6350x500x2001.6
7400x500x2001.6
8450x600x2001.6
9450x600x2501.6
10500x600x2001.6
11500x600x2501.6
12550x700x2501.6
13630x750x2501.6
14630x900x2501.6
15A600x1100x2001.6
16A700x1100x2001.6
17A800x1200x2001.6
18A900x1200x2001.6
15B600x1100x2501.6
16B700x1100x2501.6
17B800x1200x2501.6
18B900x1200x2501.6
15C600x1100x3001.6
16C700x1100x3001.6
17C800x1200x3001.6
18C900x1200x3001.6

ขอราคา