รางไวร์เวย์ Wireway

รางไวร์เวย์ ทำสี | รางไวร์เวย์ ชุบกัลวาไนซ์

ขอราคา

รางไวร์เวย์ พ่นสี epoxy

รางไวร์เวย์ พ่นสี Epoxy

 • ขนาดมาตรฐานหลากหลายขนาด
 • คุณภาพสูง ได้มาตรฐาน
 • พ่นสีฝุ่น Epoxy Powder Coating
 • เหมาะสำหรับภายในอาคาร

รางไวร์เวย์ ชุบกัลวาไนซ์

รางไวร์เวย์ ชุบกัลวาไนซ์

 • ขนาดมาตรฐาน หลากหลายขนาด
 • คุณภาพสูง ได้มาตรฐาน
 • ชุบ Hot Dip กัลวาไนซ์ ความหนาไม่เกิน 60-80 ไมครอน อ้างอิงมาตรฐาน ASTM , CSA
 • เหมาะสำหรับภายนอกอาคาร

อุปกรณ์รางไวร์เวย์

อุปกรณ์รางไวร์เวย์

 • ข้องอรางไวร์เวย์ เปิดบน / เปิดใน /เปิดนอก
 • สามทางรางไวร์เวย์
 • สี่ทางรางไวร์เวย์
 • ข้อรับรางไวร์เวย์
 • ข้อต่อตรงรางไวร์เวย์
 • ข้อต่อลงตู้ รางไวร์เวย์
 • แผ่นปิดหัวท้ายรางไวร์เวย์

ตารางขนาดมาตรฐาน ราง Wireway

รางไวร์เวย์ (Wireway) 8 ฟุต

ขนาด (นิ้ว)ขนาด (มม.)ความหนา (มม.)
2″x 3″x 8 ฟุต50x75x24400.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0
2″x4″x 8 ฟุต50x100x24400.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0
2″x6″x 8 ฟุต50x150x24400.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0
3″x4″x 8 ฟุต75x100x24400.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0
4″x4″ x 8 ฟุต100x100x24400.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0
4″x6″ x 8ฟุต100x150x24400.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0
4″x8″x 8ฟุต100x200x24400.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0
4″x10″x 8ฟุต100x250x24401.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0
4″x12″x 8ฟุต100x300x24401.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0
6″x6″x 8ฟุต150x150x24400.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0
6″x8″x 8ฟุต150x200x24401.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0
6″x10″x 8ฟุต150x250x24401.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0
6″x12″x 8ฟุต150x300x24401.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0
8″x8″x 8ฟุต200x200x24401.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0
8″x10″x 8ฟุต200x250x24401.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0
8″x12″x 8ฟุต200x300x24401.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0

รางไวร์เวย์ (Wireway) 4 ฟุต

ขนาด (นิ้ว)ขนาด (มม.)ความหนา (มม.)
2″x 3″x 4 ฟุต50x75x12200.8
2″x4″x 4 ฟุต50x100x12200.8
2″x6″x 4 ฟุต50x150x12200.8
3″x4″x 4 ฟุต75x100x12200.8
4″x4″ x 4 ฟุต100x100x12200.8
4″x6″ x 4 ฟุต100x150x12200.8
4″x8″x 4 ฟุต100x200x12200.8
4″x10″x 4 ฟุต100x250x12201.0
4″x12″x 4 ฟุต100x300x12201.0
6″x6″x 4 ฟุต150x150x12200.8
6″x8″x 4 ฟุต150x200x12201.0
6″x10″x 4 ฟุต150x250x12201.0
6″x12″x 4 ฟุต150x300x12201.0
8″x8″x 4 ฟุต200x200x12201.0
8″x10″x 4 ฟุต200x250x12201.0
8″x12″x 4 ฟุต200x300x12201.0

รางไวร์เวย์ (Wireway) เป็นโครงสร้างหรือช่องเก็บสายไฟที่ใช้ในระบบไฟฟ้าภายในอาคารหรือโรงงาน เป็นที่นิยมในการใช้งานเพื่อป้องกันสายไฟหรือสายสื่อสารจากการสัมผัสกับสิ่งของภายนอกที่อาจเกิดความเสียหายหรืออันตรายได้ รางไวร์เวย์มักถูกทำจากวัสดุที่ทนทานเช่น เหล็กหรือสแตนเลส เพื่อให้มีความแข็งแรงและคงทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี

รางไวร์เวย์สามารถมีหลายขนาดและรูปแบบตามความต้องการของงาน โดยส่วนมากจะมีความกว้างและความสูงที่เพียงพอที่จะรองรับจำนวนและขนาดของสายไฟหรือสายสื่อสารที่จะผ่านผ่านไปในรางได้ นอกจากนี้ รางไวร์เวย์ยังมักมีประตูหรือฝาครอบเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงและการบริหารจัดการสายไฟภายใน