รับผลิต ประกอบ วายริ่ง
ตู้ MDB | ตู้ไฟ 3 เฟส | ตู้เมนไฟฟ้า

รับผลิตตู้ MDB ประกอบ วายริ่ง

  • ผลิตประกอบ ตู้คอนโทรล ตู้ mdb ตามแบบ
  • บริการวายริ่ง อุปกรณ์
  • ตู้ mdb , ตู้ไฟ 3 เฟส , ตู้แบตเตอรี่ , ตู้คอนโทรลตามแบบ
  • งานผลิตได้มาตรฐาน คุณภาพสูง
  • รองรับวัตถุดิบ เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม อลูซิงค์
  • พ่นสี Epoxy , ชุบกัลวาไนซ์

ตู้ MDB

ตู้ MDB

ตู้ MDB

ตู้ MDB

ตู้ mdb วายริ่ง

ตู้ mdb สำเร็จรูป

ตู้เมนไฟ

ประกอบตู้ไฟ ฝา 2 ชั้น

ตู้ไฟ 3 เฟส

ตู้เมน cb

วายริ่งตู้ไฟ

ตู้ MDB

Main Distribution board (MDB) เป็นตู้ไฟขนาดใหญ่ สำหรับใช้งานในอาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งปกติจะมีระบบที่ซับซ้อนมากกว่าที่พักอาศัยทั่วไป โดยเมื่อ พลังงานไฟฟ้าที่ถูกส่งมาทางสายไฟฟ้า ซึ่งสายไฟจะเป็นแบบ Medium voltage พอมาถึง Site งานที่จะจ่ายพลังงานเข้า ก็จะอาศัย Transformers เพื่อที่จะปรับแรงดันลงมาเป็นแบบ Low voltage เป็นพลังงานไฟฟ้าแรงดันต่ำ ซึ่งปกติแรงดันของไทยที่ใช้ก็ คือ 400 โวลท์เป็น 3 เฟส หลังจากที่แรงดันไฟฟ้าได้เปลี่ยนเป็นแบบแรงดันต่ำ แล้วก็จะถูกส่งเข้าไปใน Site ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม หรือ อาคารพาณิชย์ ซึ่งจะเข้ามาสู่ตู้ไฟหลัก ตู้ไฟแรกของ Site ก็คือตู้ไฟ ที่ชื่อว่า Main Distribution board หรือเรียกสั้นๆว่า ตู้ MDB โดย ตู้ MDB จะมีอยู่ 4 วัตถุประสงค์หลักๆ ในการทำงาน อันดับแรก คือ เพื่อการแจกจ่ายกำลังไฟฟ้าไปยังจุดต่างๆใน Site อันดับที่สอง จะเป็นเรื่องของการป้องกันของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ อันดับที่สาม จะเป็นการ Monitor การใช้พลังงาน และ คุณภาพของไฟฟ้า อันดับที่ 4 ก็จะเป็นเรื่องของไฟฟ้าสำรอง ในขณะที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักขัดข้อง

โดยตู้ MDB จะเป็นตู้แรกที่ควบคุมไฟทั้งหมด ซึ่งอาจจะแจกจ่ายไปยังตู้ Distribution Board ย่อยอื่นๆ กรณีมีการใช้ควบคุมย่อยในแต่ละพื้นที่ และผ่านไปยังตู้ Load Center ตู้ไฟย่อยต่างๆ และ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นกับการ Design และ ควาบซับซ้อนของการวางระบบไฟอีกครั้ง