รางเคเบิ้ลแลดเดอร์ Cable Ladder

แบบพ่นสี | แบบชุบกลัวาไนซ์

เคเบิ้ลแลดเดอร์

ขอราคา

รางเคเบิ้ลแลดเดอร์

ขนาด กว้างxสูงxยาว (มม.)ความหนา (มม.)
200x100x30002.0
300x100x30002.0
400x100x30002.0
500x100x30002.0
600x100x30002.0
700x100x30002.0
800x100x30002.0
900x100x30002.0
1000x100x30002.0

อุปกรณ์ รางเคเบิ้ลแลดเดอร์

ข้องอขึ้น ข้องอลง เคเบิ้ลแลดเดอร์

ข้องอขึ้น ข้องอลง

ข้องอฉาก เคเบิ้ลแลดเดอร์

ข้องอฉาก

สามทาง เคเบิ้ลแลดเดอร์

สามทาง

สี่ทาง เคเบิ้ลแลดเดอร์

สี่ทาง

ฝาเคเบิ้ลแลดเดอร์

ฝาราง

ฝาข้องอขึ้น เคเบิ้ลแลดเดอร์

ฝาข้องอขึ้น

ฝาข้องอลง เคเบิ้ลแลดเดอร์

ฝาข้องอลง

ฝาข้องอฉาก เคเบิ้ลแลดเดอร์

ฝาข้องอฉาก

ฝาสามทาง เคเบิ้ลแลดเดอร์

ฝาสามทาง

ฝาสี่ทาง เคเบิ้ลแลดเดอร์

ฝาสี่ทาง

คานล๊อค เคเบิ้ลแลดเดอร์

คานล๊อค

แผ่นปิดหัวท้าย เคเบิ้ลแลดเดอร์

แผ่นปิดหัวท้าย

แป้นรองรับ เคเบิ้ลแลดเดอร์

แป้นรองรับ

ข้อต่อตรง เคเบิ้ลแลดเดอร์

ข้อต่อตรง

ข้อต่อโยกขึ้นลง เคเบิ้ลแลดเดอร์

ข้อต่อโยกขึ้นลง

ข้อต่อลงตู้ เคเบิ้ลแลดเดอร์

ข้อต่อลงตู้

ข้อลดความกว้าง 10cm เคเบิ้ลแลดเดอร์

ข้อลดความกว้าง 10cm

ข้อยึดเพดาน เคเบิ้ลแลดเดอร์

ข้อยึดเพดาน

ข้อโยกคอม้า เคเบิ้ลแลดเดอร์

ข้อโยกคอม้า

แผ่นกั้นกลาง เคเบิ้ลแลดเดอร์

แผ่นกั้นกลาง

แป้นยึดกำแพง เคเบิ้ลแลดเดอร์

แป้นยึดกำแพง

ข้อต่อบานพับ เคเบิ้ลแลดเดอร์

ข้อต่อบานพับ

เจล๊อค เคเบิ้ลแลดเดอร์

เจล๊อค