ตู้คอนโทรล / ตู้ไฟ / ตู้สวิทช์บอร์ด

ไซส์มาตรฐาน แบรนด์ KJL

ตู้ไฟ

ตู้คอนโทรล ไซส์มาตรฐาน แบบธรรมดา

ไซส์ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.)ความหนา (มม.)
00200x300x1500.8
0250x350x1500.8
1300x450x1700.8
2350x520x1700.8
3400x570x2000.8
4440x610x2301.0
5570x690x2501.0
6600x760x2501.0
7640x920x2501.0

ขอราคา

ตู้คอนโทรล

ตู้คอนโทรล มาตรฐาน แบบบาง

ไซส์ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.)ความหนา (มม.)
00200x300x1000.8
0250x350x1000.8
1300x450x1000.8
2350x520x1200.8
3400x570x1200.8
4440x610x1201.0
5570x690x1201.0
6600x760x1201.0
7640x920x1501.0

ขอราคา

ตู้ไฟกันน้ำ มีหลังคา

ตู้ไฟ ไซส์มาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา

ไซส์ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.)ความหนา (มม.)
00200x300x1500.8
0250x350x1500.8
1300x450x1701.0
2350x520x1701.0
3400x570x2001.0
4440x610x2301.0
5570x690x2501.0
6600x760x2501.0
7640x920x2501.0

ขอราคา

ตู้ไฟกันน้ำ ไม่มีหลังคา

ตู้ไฟ ไซส์มาตรฐาน แบบกันน้ำไม่มีหลังคา

ไซส์ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.)ความหนา (มม.)
00200x300x1500.8
0250x350x1500.8
1300x450x1701.0
2350x520x1701.0
3400x570x2001.0
4440x610x2301.0
5570x690x2501.0
6600x760x2501.0
7640x920x2501.0

ขอราคา

ตู้ไฟกันน้ำ มีหลังคา ฝา 2 ชั้น

ตู้ไฟ ไซส์มาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา ฝา 2 ชั้น (ฝานอกทึบ)

ไซส์ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.)ความหนา (มม.)
1300x450x2501.0
2350x520x2501.0
3400x570x2501.0
4440x610x2501.0
5570x690x2501.0
6600x760x2501.0
7640x920x2501.0

ขอราคา

ตู้ไฟกันน้ำ มีหลังคา ฝานอกกระจก

ตู้ไฟ ไซส์มาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา ฝา 2 ชั้น (ฝานอกกระจก)

ไซส์ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.)ความหนา (มม.)
1300x450x2501.0
2350x520x2501.0
3400x570x2501.0
4440x610x2501.0
5570x690x2501.0
6600x760x2501.0
7640x920x2501.0

ขอราคา