ตู้คอนโทรล / ตู้ไฟ / ตู้สวิทช์บอร์ด

ไซส์มาตรฐาน แบรนด์ KJL

ตู้คอนโทรล ตู้ไฟ มาตรฐาน KBSS

ตู้คอนโทรล ไซส์มาตรฐาน แบบธรรมดา (IP20) รุ่น KBSS

ไซส์ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.)ความหนา (มม.)
00200x300x1500.8
0250x350x1500.8
1300x450x1700.8
2350x520x1700.8
3400x570x2000.8
4440x610x2301.0
5570x690x2501.0
6600x760x2501.0
7640x920x2501.0

ขอราคา

ตู้คอนโทรล ตู้ไฟมาตรฐาน แบบบาง KBSE

ตู้คอนโทรล มาตรฐาน แบบบาง (IP 20) รุ่น KBSE

ไซส์ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.)ความหนา (มม.)
00200x300x1000.8
0250x350x1000.8
1300x450x1000.8
2350x520x1200.8
3400x570x1200.8
4440x610x1201.0
5570x690x1201.0
6600x760x1201.0
7640x920x1501.0

ขอราคา

ตู้คอนโทรล ตู้ไฟมาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา KBSW

ตู้คอนโทรล ไซส์มาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา (IP 44) รุ่น KBSW

ไซส์ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.)ความหนา (มม.)
00200x300x1500.8
0250x350x1500.8
1300x450x1701.0
2350x520x1701.0
3400x570x2001.0
4440x610x2301.0
5570x690x2501.0
6600x760x2501.0
7640x920x2501.0

ขอราคา

ตู้คอนโทรล ตู้ไฟมาตรฐาน แบบกันน้ำไม่มีหลังคา KBSN

ตู้คอนโทรล ไซส์มาตรฐาน แบบกันน้ำไม่มีหลังคา (IP 44) รุ่น KBSN

ไซส์ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.)ความหนา (มม.)
00200x300x1500.8
0250x350x1500.8
1300x450x1701.0
2350x520x1701.0
3400x570x2001.0
4440x610x2301.0
5570x690x2501.0
6600x760x2501.0
7640x920x2501.0

ขอราคา

ตู้คอนโทรล ตู้ไฟมาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา ฝา 2 ชั้น (ฝานอกทึบ) KBSD

ตู้คอรโทรล ไซส์มาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา ฝา 2 ชั้น (ฝานอกทึบ) (IP 54) รุ่น KBSD

ไซส์ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.)ความหนา (มม.)
1300x450x2501.0
2350x520x2501.0
3400x570x2501.0
4440x610x2501.0
5570x690x2501.0
6600x760x2501.0
7640x920x2501.0

ขอราคา

ตู้คอนโทรล ตู้ไฟแบบกันน้ำมีหลังคา ฝา 2 ชั้น (ฝานอกกระจก) KBSG

ตู้คอนโทรล ไซส์มาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา ฝา 2 ชั้น (ฝานอกกระจก) (IP 54) รุ่น KBSG

ไซส์ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.)ความหนา (มม.)
1300x450x2501.0
2350x520x2501.0
3400x570x2501.0
4440x610x2501.0
5570x690x2501.0
6600x760x2501.0
7640x920x2501.0

ขอราคา

ตู้ไฟกันน้ำ ฝา 1 ชั้น ไม่มีหลังคา ฝาทึบ IP 55 KBJS

ตู้คอนโทรล แบบกันฝุ่นกันน้ำ ไม่มีหลังคา ฝา 1 ชั้น (IP 55) รุ่น KBJS

ไซส์ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.)ความหนา (มม.)
1280x350x1501.6
2300x450x1501.6
3350x450x1501.6
4300x450x2001.6
5350x450x2001.6
6350x500x2001.6
7400x500x2001.6
8450x600x2001.6
9450x600x2501.6
10500x600x2001.6
11500x600x2501.6
12550x700x2501.6
13630x750x2501.6
14630x900x2501.6
15A600x1100x2001.6
16A700x1100x2001.6
17A800x1200x2001.6
18A900x1200x2001.6
15B600x1100x2501.6
16B700x1100x2501.6
17B800x1200x2501.6
18B900x1200x2501.6
15C600x1100x3001.6
16C700x1100x3001.6
17C800x1200x3001.6
18C900x1200x3001.6

ขอราคา

ตู้ไฟกันน้ำ ฝา 1 ชั้น มีหลังคา ฝาทึบ IP55 KBJW

ตู้คอนโทรล แบบกันฝุ่นกันน้ำ มีหลังคา ฝา 1 ชั้น ฝาทึบ (IP 55) รุ่น KBJW

ไซส์ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.)ความหนา (มม.)
1280x350x1501.6
2300x450x1501.6
3350x450x1501.6
4300x450x2001.6
5350x450x2001.6
6350x500x2001.6
7400x500x2001.6
8450x600x2001.6
9450x600x2501.6
10500x600x2001.6
11500x600x2501.6
12550x700x2501.6
13630x750x2501.6
14630x900x2501.6
15A600x1100x2001.6
16A700x1100x2001.6
17A800x1200x2001.6
18A900x1200x2001.6
15B600x1100x2501.6
16B700x1100x2501.6
17B800x1200x2501.6
18B900x1200x2501.6
15C600x1100x3001.6
16C700x1100x3001.6
17C800x1200x3001.6
18C900x1200x3001.6

ขอราคา

ตู้ไฟกันน้ำ ไม่มีหลังคา ฝากระจก IP 55 KBJA

ตู้คอนโทรล แบบกันฝุ่นกันน้ำ ไม่มีหลังคา ฝา 1 ชั้น ฝากระจก (IP 55) รุ่น KBJA

ไซส์ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.)ความหนา (มม.)
1280x350x1501.6
2300x450x1501.6
3350x450x1501.6
4300x450x2001.6
5350x450x2001.6
6350x500x2001.6
7400x500x2001.6
8450x600x2001.6
9450x600x2501.6
10500x600x2001.6
11500x600x2501.6
12550x700x2501.6
13630x750x2501.6
14630x900x2501.6
15A600x1100x2001.6
16A700x1100x2001.6
17A800x1200x2001.6
18A900x1200x2001.6
15B600x1100x2501.6
16B700x1100x2501.6
17B800x1200x2501.6
18B900x1200x2501.6
15C600x1100x3001.6
16C700x1100x3001.6
17C800x1200x3001.6
18C900x1200x3001.6

ขอราคา

ตู้ไฟกันน้ำ ฝา 1 ชั้น มีหลังคา ฝา กระจก IP55 KBJB

ตู้คอนโทรล แบบกันฝุ่นกันน้ำ มีหลังคา ฝา 1 ชั้น ฝากระจก (IP 55) รุ่น KBJB

ไซส์ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.)ความหนา (มม.)
1280x350x1501.6
2300x450x1501.6
3350x450x1501.6
4300x450x2001.6
5350x450x2001.6
6350x500x2001.6
7400x500x2001.6
8450x600x2001.6
9450x600x2501.6
10500x600x2001.6
11500x600x2501.6
12550x700x2501.6
13630x750x2501.6
14630x900x2501.6
15A600x1100x2001.6
16A700x1100x2001.6
17A800x1200x2001.6
18A900x1200x2001.6
15B600x1100x2501.6
16B700x1100x2501.6
17B800x1200x2501.6
18B900x1200x2501.6
15C600x1100x3001.6
16C700x1100x3001.6
17C800x1200x3001.6
18C900x1200x3001.6

ขอราคา

ตู้ไฟกันน้ำ ฝา 2 ชั้น ไม่มีหลังคา ฝานอกทึบ IP55 KBJC

ตู้คอนโทรล แบบกันฝุ่นกันน้ำ ไม่มีหลังคา ฝา 2 ชั้น ฝานอกทึบ (IP 55) รุ่น KBJC

ไซส์ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.)ความหนา (มม.)
1280x350x2001.6
2300x450x2001.6
3350x450x2001.6
4300x450x2501.6
5350x450x2501.6
6350x500x2501.6
7400x500x2501.6
8450x600x2501.6
9450x600x3001.6
10500x600x2501.6
11500x600x3001.6
12550x700x2501.6
13630x750x2501.6
14630x900x2501.6
15A600x1100x2001.6
16A700x1100x2001.6
17A800x1200x2001.6
18A900x1200x2001.6
15B600x1100x2501.6
16B700x1100x2501.6
17B800x1200x2501.6
18B900x1200x2501.6
15C600x1100x3001.6
16C700x1100x3001.6
17C800x1200x3001.6
18C900x1200x3001.6

ขอราคา

ตู้ไฟกันน้ำ ฝา 2 ชั้น มีหลังคา ฝานอกทึบ IP55 KBJD

ตู้คอนโทรล แบบกันฝุ่นกันน้ำ มีหลังคา ฝา 2 ชั้น ฝานอกทึบ (IP 55) รุ่น KBJD

ไซส์ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.)ความหนา (มม.)
1280x350x2001.6
2300x450x2001.6
3350x450x2001.6
4300x450x2501.6
5350x450x2501.6
6350x500x2501.6
7400x500x2501.6
8450x600x2501.6
9450x600x3001.6
10500x600x2501.6
11500x600x3001.6
12550x700x2501.6
13630x750x2501.6
14630x900x2501.6
15A600x1100x2001.6
16A700x1100x2001.6
17A800x1200x2001.6
18A900x1200x2001.6
15B600x1100x2501.6
16B700x1100x2501.6
17B800x1200x2501.6
18B900x1200x2501.6
15C600x1100x3001.6
16C700x1100x3001.6
17C800x1200x3001.6
18C900x1200x3001.6

ขอราคา

ตู้ไฟกันน้ำ ฝา 2 ชั้น ไม่มีหลังคา ฝานอกกระจก IP55 KBJF

ตู้ไฟ แบบกันฝุ่นกันน้ำ ไม่มีหลังคา ฝา 2 ชั้น ฝานอกกระจก (IP 55) รุ่น KBJF

ไซส์ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.)ความหนา (มม.)
1280x350x2001.6
2300x450x2001.6
3350x450x2001.6
4300x450x2501.6
5350x450x2501.6
6350x500x2501.6
7400x500x2501.6
8450x600x2501.6
9450x600x3001.6
10500x600x2501.6
11500x600x3001.6
12550x700x2501.6
13630x750x2501.6
14630x900x2501.6
15A600x1100x2001.6
16A700x1100x2001.6
17A800x1200x2001.6
18A900x1200x2001.6
15B600x1100x2501.6
16B700x1100x2501.6
17B800x1200x2501.6
18B900x1200x2501.6
15C600x1100x3001.6
16C700x1100x3001.6
17C800x1200x3001.6
18C900x1200x3001.6

ขอราคา

ตู้ไฟกันน้ำ ฝา 2 ชั้น มีหลังคา ฝานอกกระจก IP55 KBJG

ตู้คอนโทรล แบบกันฝุ่นกันน้ำ มีหลังคา ฝา 2 ชั้น ฝานอกกระจก (IP 55) รุ่น KBJG

ไซส์ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.)ความหนา (มม.)
1280x350x2001.6
2300x450x2001.6
3350x450x2001.6
4300x450x2501.6
5350x450x2501.6
6350x500x2501.6
7400x500x2501.6
8450x600x2501.6
9450x600x3001.6
10500x600x2501.6
11500x600x3001.6
12550x700x2501.6
13630x750x2501.6
14630x900x2501.6
15A600x1100x2001.6
16A700x1100x2001.6
17A800x1200x2001.6
18A900x1200x2001.6
15B600x1100x2501.6
16B700x1100x2501.6
17B800x1200x2501.6
18B900x1200x2501.6
15C600x1100x3001.6
16C700x1100x3001.6
17C800x1200x3001.6
18C900x1200x3001.6

ขอราคา

ตู้ไฟกันนน้ำ IP65 KBJX

ตู้คอนโทรล แบบกันฝุ่นกันน้ำ ไม่มีหลังคา ฝา 1 ชั้น ฝาทึบ แบบเชื่อมรอบ (IP 65) รุ่น KBJX

ไซส์ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.)ความหนา (มม.)
1280x350x1502.0
2300x450x1502.0
3350x450x1502.0
4300x450x2002.0
5350x450x2002.0
6350x500x2002.0
7400x500x2002.0
8450x600x2002.0
9450x600x2502.0
10500x600x2002.0
11500x600x2502.0
12550x700x2502.0
13630x750x2502.0
14630x900x2502.0
15A600x1100x2002.0
16A700x1100x2002.0
17A800x1200x2002.0
18A900x1200x2002.0
15B600x1100x2502.0
16B700x1100x2502.0
17B800x1200x2502.0
18B900x1200x2502.0
15C600x1100x3002.0
16C700x1100x3002.0
17C800x1200x3002.0
18C900x1200x3002.0

ขอราคา

TIPS

ตู้สวิทช์บอร์ด หรือ ตู้คอนโทรล (Switchboard) เป็นส่วนสำคัญที่ใช้ในระบบไฟฟ้า ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อควบคุม, แจกแจง, และป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าทั้งหมดในอาคารหรือโครงสร้างอื่น ๆ การเลือกใช้ตู้สวิทช์บอร์ด หรือ ตู้คอนโทรล ควรพิจารณาปัจจัยหลัก ๆ ดังนี้:

  • ขนาดและความต้องการของระบบไฟฟ้า: การเลือกตู้สวิทช์บอร์ด หรือ ตู้คอนโทรล ควรตรงกับขนาดและความต้องการของระบบไฟฟ้า ซึ่งมีอิทธิพลต่อจำนวนวงจร, ประเภทของสวิทช์, และขนาดของสวิทช์.
  • ความปลอดภัย: ตู้สวิทช์บอร์ด หรือ ตู้คอนโทรล ควรมีความปลอดภัยสูง ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันฝุ่นกันน้ำ, การป้องกันการสัมผัสข้างนอก, และการมีระบบป้องกันการลัดวงจร.
  • ความสามารถในการขยาย: จำนวนวงจรที่สามารถรองรับอาจจำเป็นต้องเพิ่มขึ้นในอนาคต, ดังนั้นตู้สวิทช์บอร์ด หรือ ตู้คอนโทรล หรือ ตู้คอนโทรลควรมีความยืดหยุ่นและความสามารถในการขยาย.
  • มีมาตรฐาน: ตู้สวิทช์บอร์ด หรือ ตู้คอนโทรล หรือ ตู้คอนโทรลที่เลือกควรปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP ,ANSI, IEC, NEMA และอื่น ๆ.