จำหน่าย ตู้ไฟ สแตนเลส

ตู้คอนโทรลสแตนเลส | ตู้กันน้ำสแตนเลส | ตู้ไฟสแตนเลสฝา 2 ชั้น

ตู้ไฟ สแตนเลส

ตู้ไฟ สแตนเลส แบบกันฝุ่นกันน้ำ ฝา 1 ชั้น ไม่มีหลังคา ฝาทึบ

ตู้ไฟสแตนเลส กันน้ำ ฝา 1 ชั้น มีหลังคา ฝาทึบ

ตู้ไฟสแตนเลส กันฝุ่นกันน้ำ ฝา 1 ชั้น มีหลังคา ฝาทึบ

ตู้ไฟสแตนเลส กันน้ำ ไม่มีหลังคา ฝากระจก

ตู้ไฟสแตนเลส กันฝุ่นกันน้ำ ไม่มีหลังคา ฝากระจก

ตู้ไฟสแตนเลส กันน้ำ ฝา 1 ชั้น มีหลังคา ฝากระจก

ตู้ไฟสแตนเลส กันฝุ่นกันน้ำ ฝา 1 ชั้น มีหลังคา ฝากระจก

ตู้ไฟสแตนเลส กันน้ำ ฝา 2 ชั้น ไม่มีหลังคา ฝานอกทึบ

ตู้ไฟสแตนเลส กันฝุ่นกันน้ำ ฝา 2 ชั้น ไม่มีหลังคา ฝานอกทึบ

ตู้ไฟสแตนเลส กันฝุ่นกันน้ำ ฝา 2 ชั้น มีหลังคา ฝานอกทึบ

ตู้ไฟสแตนเลส กันฝุ่นกันน้ำ ฝา 2 ชั้น มีหลังคา ฝานอกทึบ

ตู้ไฟสแตนเลส กันฝุ่นกันน้ำ ฝา 2 ชั้น ไม่มีหลังคา ฝานอกกระจก

ตู้ไฟสแตนเลส กันฝุ่นกันน้ำ ฝา 2 ชั้น ไม่มีหลังคา ฝานอกกระจก

ตู้สแตนเลส แบบกันฝุ่นกันน้ำฝา 2 ชั้น มีหลังคา ฝานอกกระจก

ตู้สแตนเลส แบบกันฝุ่นกันน้ำฝา 2 ชั้น มีหลังคา ฝานอกกระจก

ตารางขนาด ตู้ไฟ สแตนเลส แบบกันฝุ่น กันน้ำ IP55

แบบมีหลังคา / ไม่มีหลังคา / ฝาทึบ / ฝากระจก / ฝา 2 ชั้น

ไซส์ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.)ความหนา (มม.)
1280x350x1501.6
2300x450x1501.6
3350x450x1501.6
4300x450x2001.6
5350x450x2001.6
6350x500x2001.6
7400x500x2001.6
8450x600x2001.6
9450x600x2501.6
10500x600x2001.6
11500x600x2501.6
12550x700x2501.6
13630x750x2501.6
14630x900x2501.6
15A600x1100x2001.6
16A700x1100x2001.6
17A800x1200x2001.6
18A900x1200x2001.6
15B600x1100x2501.6
16B700x1100x2501.6
17B800x1200x2501.6
18B900x1200x2501.6
15C600x1100x3001.6
16C700x1100x3001.6
17C800x1200x3001.6
18C900x1200x3001.6

** แบบและ ขนาดอื่นๆสามารถสั่งผลิตได้ตามต้องการ