ตู้ไฟ

ตู้ไฟ และ ประเภทของ ตู้ควบคุมระบบไฟ   ตู้ไฟ , ตู้คอนโทรล , ตู้เบรกเกอร์ , ตู้สวิทช์บอร์ด คำเรียกเหล่านี้ล้วนหมายถึง ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ซึ่งใช้เป็นที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีหน้าที่ ควบคุมระบบไฟฟ้า เช่น มิเตอร์วัดไฟฟ้า อุปกรณ์ตัดต่อวงจร งเซอร์กิตเบรกเกอร์ บัสบาร์ และ จุดต่อเทอร์มินอล รวมถึง สวิตช์ […]