รางเคเบิ้ลแลดเดอร์ Cable Ladder

แบบพ่นสี | แบบชุบกลัวาไนซ์

เคเบิ้ลแลดเดอร์

ขอราคา

รางเคเบิ้ลแลดเดอร์

ขนาด กว้างxสูงxยาว (มม.)ความหนา (มม.)
200x100x30002.0
300x100x30002.0
400x100x30002.0
500x100x30002.0
600x100x30002.0
700x100x30002.0
800x100x30002.0
900x100x30002.0
1000x100x30002.0

อุปกรณ์ รางเคเบิ้ลแลดเดอร์

 • ข้องอเคเบิ้ลแลดเดอร์ ขึ้น-ลง
 • ข้องอเคเบิ้ลแลดเดอร์ ฉาก 90 องศา
 • สามทางเคเบิ้ลแลดเดอร์
 • สี่ทางเคเบิ้ลแลดเดอร์
 • ฝารางเคเบิ้ลแลดเดอร์
 • ฝาข้องอ เคเบิ้ลแลดเดอร์ ขึ้น-ลง
 • ฝาข้องอฉาก เคเบิ้ลแลดเดอร์
 • คานล๊อค เคเบิ้ลแลดเดอร์
 • แผ่นปิดหัวท้าย เคเบิ้ลแลดเดอร์
 • แป้นรองรับ เคเบิ้ลแลดเดอร์
 • อื่นๆ