ตู้ไฟกันน้ำ

IP 44 | IP54 | IP55 | IP65 แบรนด์ KJL

ตู้ไฟ แบบกันน้ำ มีหลังคา ฝา 1 ชั้น
(IP 44) รุ่น KBSW

ตู้ไฟกันน้ำ

ไซส์ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.)ความหนา (มม.)
00200x300x1500.8
0250x350x1500.8
1300x450x1701.0
2350x520x1701.0
3400x570x2001.0
4440x610x2301.0
5570x690x2501.0
6600x760x2501.0
7640x920x2501.0

ขอราคา

 

 

Line ID: “@890looaa”

ตู้ไฟ แบบกันน้ำ ไม่มีหลังคา ฝา 1 ชั้น
(IP 44) รุ่น KBSN

ตู้ไฟกันน้ำ แบบไม่มีหลังคา ฝา 1 ชั้น KBSN

ไซส์ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.)ความหนา (มม.)
00200x300x1500.8
0250x350x1500.8
1300x450x1701.0
2350x520x1701.0
3400x570x2001.0
4440x610x2301.0
5570x690x2501.0
6600x760x2501.0
7640x920x2501.0

ขอราคา

 

 

Line ID: “@890looaa”

ตู้ไฟ แบบกันน้ำ มีหลังคา ฝา 2 ชั้น ฝานอกทึบ
(IP 54) รุ่น KBSD

ตู้ไฟกันน้ำ แบบมีหลังคา ฝา 2 ชั้น ฝานอกทึบ

ไซส์ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.)ความหนา (มม.)
1300x450x2501.0
2350x520x2501.0
3400x570x2501.0
4440x610x2501.0
5570x690x2501.0
6600x760x2501.0
7640x920x2501.0

ขอราคา

 

 

Line ID: “@890looaa”

ตู้ไฟ แบบกันน้ำ มีหลังคา ฝา 2 ชั้น ฝานอกกระจก
(IP 54) รุ่น KBSG

ตู้ไฟกันน้ำมีหลังคา ฝา 2 ชั้น ฝานอกกระจก KBSG

ไซส์ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.)ความหนา (มม.)
1300x450x2501.0
2350x520x2501.0
3400x570x2501.0
4440x610x2501.0
5570x690x2501.0
6600x760x2501.0
7640x920x2501.0

ขอราคา

 

 

Line ID: “@890looaa”

 

ตู้ไฟ แบบกันฝุ่นกันน้ำ ไม่มีหลังคา ฝา 1 ชั้น
(IP 55) รุ่น KBJS

ไซส์ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.)ความหนา (มม.)
1280x350x1501.6
2300x450x1501.6
3350x450x1501.6
4300x450x2001.6
5350x450x2001.6
6350x500x2001.6
7400x500x2001.6
8450x600x2001.6
9450x600x2501.6
10500x600x2001.6
11500x600x2501.6
12550x700x2501.6
13630x750x2501.6
14630x900x2501.6
15A600x1100x2001.6
16A700x1100x2001.6
17A800x1200x2001.6
18A900x1200x2001.6
15B600x1100x2501.6
16B700x1100x2501.6
17B800x1200x2501.6
18B900x1200x2501.6
15C600x1100x3001.6
16C700x1100x3001.6
17C800x1200x3001.6
18C900x1200x3001.6

ขอราคา

 

 

Line ID: “@890looaa”

ตู้ไฟ แบบกันฝุ่นกันน้ำ มีหลังคา ฝา 1 ชั้น ฝาทึบ
(IP 55) รุ่น KBJW

ไซส์ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.)ความหนา (มม.)
1280x350x1501.6
2300x450x1501.6
3350x450x1501.6
4300x450x2001.6
5350x450x2001.6
6350x500x2001.6
7400x500x2001.6
8450x600x2001.6
9450x600x2501.6
10500x600x2001.6
11500x600x2501.6
12550x700x2501.6
13630x750x2501.6
14630x900x2501.6
15A600x1100x2001.6
16A700x1100x2001.6
17A800x1200x2001.6
18A900x1200x2001.6
15B600x1100x2501.6
16B700x1100x2501.6
17B800x1200x2501.6
18B900x1200x2501.6
15C600x1100x3001.6
16C700x1100x3001.6
17C800x1200x3001.6
18C900x1200x3001.6

ขอราคา

 

 

Line ID: “@890looaa”

ตู้ไฟ แบบกันฝุ่นกันน้ำ ไม่มีหลังคา ฝา 1 ชั้น ฝากระจก
(IP 55) รุ่น KBJA

ไซส์ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.)ความหนา (มม.)
1280x350x1501.6
2300x450x1501.6
3350x450x1501.6
4300x450x2001.6
5350x450x2001.6
6350x500x2001.6
7400x500x2001.6
8450x600x2001.6
9450x600x2501.6
10500x600x2001.6
11500x600x2501.6
12550x700x2501.6
13630x750x2501.6
14630x900x2501.6
15A600x1100x2001.6
16A700x1100x2001.6
17A800x1200x2001.6
18A900x1200x2001.6
15B600x1100x2501.6
16B700x1100x2501.6
17B800x1200x2501.6
18B900x1200x2501.6
15C600x1100x3001.6
16C700x1100x3001.6
17C800x1200x3001.6
18C900x1200x3001.6

ขอราคา

 

 

Line ID: “@890looaa”

ตู้ไฟ แบบกันฝุ่นกันน้ำ มีหลังคา ฝา 1 ชั้น ฝากระจก
(IP 55) รุ่น KBJB

ไซส์ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.)ความหนา (มม.)
1280x350x1501.6
2300x450x1501.6
3350x450x1501.6
4300x450x2001.6
5350x450x2001.6
6350x500x2001.6
7400x500x2001.6
8450x600x2001.6
9450x600x2501.6
10500x600x2001.6
11500x600x2501.6
12550x700x2501.6
13630x750x2501.6
14630x900x2501.6
15A600x1100x2001.6
16A700x1100x2001.6
17A800x1200x2001.6
18A900x1200x2001.6
15B600x1100x2501.6
16B700x1100x2501.6
17B800x1200x2501.6
18B900x1200x2501.6
15C600x1100x3001.6
16C700x1100x3001.6
17C800x1200x3001.6
18C900x1200x3001.6

ขอราคา

 

 

Line ID: “@890looaa”

ตู้ไฟ แบบกันฝุ่นกันน้ำ ไม่มีหลังคา ฝา 2 ชั้น ฝานอกทึบ
(IP 55) รุ่น KBJC

ไซส์ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.)ความหนา (มม.)
1280x350x2001.6
2300x450x2001.6
3350x450x2001.6
4300x450x2501.6
5350x450x2501.6
6350x500x2501.6
7400x500x2501.6
8450x600x2501.6
9450x600x3001.6
10500x600x2501.6
11500x600x3001.6
12550x700x2501.6
13630x750x2501.6
14630x900x2501.6
15A600x1100x2001.6
16A700x1100x2001.6
17A800x1200x2001.6
18A900x1200x2001.6
15B600x1100x2501.6
16B700x1100x2501.6
17B800x1200x2501.6
18B900x1200x2501.6
15C600x1100x3001.6
16C700x1100x3001.6
17C800x1200x3001.6
18C900x1200x3001.6

ขอราคา

 

 

Line ID: “@890looaa”

ตู้ไฟ แบบกันฝุ่นกันน้ำ มีหลังคา ฝา 2 ชั้น ฝานอกทึบ
(IP 55) รุ่น KBJD

ไซส์ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.)ความหนา (มม.)
1280x350x2001.6
2300x450x2001.6
3350x450x2001.6
4300x450x2501.6
5350x450x2501.6
6350x500x2501.6
7400x500x2501.6
8450x600x2501.6
9450x600x3001.6
10500x600x2501.6
11500x600x3001.6
12550x700x2501.6
13630x750x2501.6
14630x900x2501.6
15A600x1100x2001.6
16A700x1100x2001.6
17A800x1200x2001.6
18A900x1200x2001.6
15B600x1100x2501.6
16B700x1100x2501.6
17B800x1200x2501.6
18B900x1200x2501.6
15C600x1100x3001.6
16C700x1100x3001.6
17C800x1200x3001.6
18C900x1200x3001.6

ขอราคา

 

 

Line ID: “@890looaa”

ตู้ไฟ แบบกันฝุ่นกันน้ำ ไม่มีหลังคา ฝา 2 ชั้น ฝานอกกระจก
(IP 55) รุ่น KBJF

ไซส์ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.)ความหนา (มม.)
1280x350x2001.6
2300x450x2001.6
3350x450x2001.6
4300x450x2501.6
5350x450x2501.6
6350x500x2501.6
7400x500x2501.6
8450x600x2501.6
9450x600x3001.6
10500x600x2501.6
11500x600x3001.6
12550x700x2501.6
13630x750x2501.6
14630x900x2501.6
15A600x1100x2001.6
16A700x1100x2001.6
17A800x1200x2001.6
18A900x1200x2001.6
15B600x1100x2501.6
16B700x1100x2501.6
17B800x1200x2501.6
18B900x1200x2501.6
15C600x1100x3001.6
16C700x1100x3001.6
17C800x1200x3001.6
18C900x1200x3001.6

ขอราคา

 

 

Line ID: “@890looaa”

ตู้ไฟ แบบกันฝุ่นกันน้ำ มีหลังคา ฝา 2 ชั้น ฝานอกกระจก
(IP 55) รุ่น KBJG

ไซส์ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.)ความหนา (มม.)
1280x350x2001.6
2300x450x2001.6
3350x450x2001.6
4300x450x2501.6
5350x450x2501.6
6350x500x2501.6
7400x500x2501.6
8450x600x2501.6
9450x600x3001.6
10500x600x2501.6
11500x600x3001.6
12550x700x2501.6
13630x750x2501.6
14630x900x2501.6
15A600x1100x2001.6
16A700x1100x2001.6
17A800x1200x2001.6
18A900x1200x2001.6
15B600x1100x2501.6
16B700x1100x2501.6
17B800x1200x2501.6
18B900x1200x2501.6
15C600x1100x3001.6
16C700x1100x3001.6
17C800x1200x3001.6
18C900x1200x3001.6

ขอราคา

 

 

Line ID: “@890looaa”

ตู้ไฟ แบบกันฝุ่นกันน้ำ ไม่มีหลังคา ฝา 1 ชั้น ฝาทึบ
แบบเชื่อมรอบ (IP 65) รุ่น KBJX

ตู้ไฟกันนน้ำ IP65

ไซส์ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.)ความหนา (มม.)
1280x350x1502.0
2300x450x1502.0
3350x450x1502.0
4300x450x2002.0
5350x450x2002.0
6350x500x2002.0
7400x500x2002.0
8450x600x2002.0
9450x600x2502.0
10500x600x2002.0
11500x600x2502.0
12550x700x2502.0
13630x750x2502.0
14630x900x2502.0
15A600x1100x2002.0
16A700x1100x2002.0
17A800x1200x2002.0
18A900x1200x2002.0
15B600x1100x2502.0
16B700x1100x2502.0
17B800x1200x2502.0
18B900x1200x2502.0
15C600x1100x3002.0
16C700x1100x3002.0
17C800x1200x3002.0
18C900x1200x3002.0

ขอราคา

 

 

Line ID: “@890looaa”