ตู้ไฟ พลาสติก

ตู้ไฟ พลาสติก

ตู้ไฟ พลาสติก แบบกันน้ำ ไม่มีหลังคา

ตู้พลาสติก กันน้ำ

ตู้ไฟ พลาสติก กันน้ำ

 • ผลิตจาพลาสติก ABS 100%
 • ฝาตู้แบบทึบ และ แบบใส ให้เลือกใช้งาน
 • ทนความร้อนได้ถึง 80 องศา และ ไม่ลามไฟ ตามมาตรฐาน UL94-HB
 • เป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน UL94-HB
 • มาตรฐานกันฝุ่นกันน้ำ IP 44 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)
 • แบบสีขาว และ สีเทา

ขอราคา

line id : “@890looaa

รุ่นประเภทฝาสีขนาด (กว้างxสูงxลึก) mm.ขนาดเพลท บรรจุ/กล่อง
ฝาทึบ
KAPN 011NWฝาทึบสีขาว137x173x88ไม่มีเพลท20 ใบ
KAPN 011NGฝาทึบสีเทา137x173x88ไม่มีเพลท20 ใบ
KAPN 022NWฝาทึบสีขาว208x237x122129×18310 ใบ
KAPN 022NGฝาทึบสีเทา208x237x122129×18310 ใบ
ฝาใส
KAPN 011CWฝาใสสีขาว137x173x88ไม่มีเพลท20 ใบ
KAPN 011CGฝาใสสีเทา137x173x88ไม่มีเพลท20 ใบ
KAPN 022CWฝาใสสีขาว208x237x122129×18310 ใบ
KAPN 022CGฝาใสสีเทา208x237x122129×18310 ใบ

ตู้ไฟ พลาสติก แบบกันน้ำ มีหลังคา

ตู้ไฟ พลาสติก แบบกันน้ำ มีหลังคา

ตู้ไฟ พลาสติก กันนำ้ มีหลังคา

 • ผลิตจาพลาสติก ABS 100%
 • ฝาตู้แบบทึบ และ แบบใส ให้เลือกใช้งาน
 • ทนความร้อนได้ถึง 80 องศา และ ไม่ลามไฟ ตามมาตรฐาน UL94-HB
 • เป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน UL94-HB
 • มาตรฐานกันฝุ่นกันน้ำ IP 44 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)
 • แบบสีขาว และ สีเทา

ขอราคา

line id : “@890looaa

รุ่นประเภทฝาสีขนาด (กว้างxสูงxลึก) mm.ขนาดเพลท บรรจุ/กล่อง
ฝาทึบ
KAPW 101NWฝาทึบสีขาว210x322x150137×2641 ใบ
KAPW 101NGฝาทึบสีเทา210x322x150137×2641 ใบ
KAPW 102NWฝาทึบสีขาว329x328x161241×2381 ใบ
KAPW 102NGฝาทึบสีเทา329x328x161241×2381 ใบ
KAPW 103NWฝาทึบสีขาว331x429x172240×3401 ใบ
KAPW 103NGฝาทึบสีเทา331x429x172240×3401 ใบ
ฝาใส
KAPW 101CWฝาใสสีขาว210x322x150137×2641 ใบ
KAPW 101CGฝาใสสีเทา210x322x150137×2641 ใบ
KAPW 102CWฝาใสสีขาว329x328x161241×2381 ใบ
KAPW 102CGฝาใสสีเทา329x328x161241×2381 ใบ
KAPW 103CWฝาใสสีขาว331x429x172240×3401 ใบ
KAPW 102CGฝาใสสีเทา331x429x172240×3401 ใบ

TIPS

ตู้พลาสติกกันน้ำในงานไฟฟ้าเป็นส่วนที่สำคัญเพื่อป้องกันและให้ความปลอดภัยแก่อุปกรณ์ไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นหรือน้ำฝนเข้าถึงอาจก่อให้เกิดการเสียหายได้

1. ลักษณะของตู้พลาสติกกันน้ำ:

ตู้พลาสติกกันน้ำที่ใช้ในงานไฟฟ้ามีลักษณะพิเศษ เพื่อให้สามารถกันน้ำและความชื้นได้ดี มักจะมีประโยชน์ใน:

 • การออกแบบที่มีระบบกันน้ำ: มักจะมีระบบปิดปากตู้แน่น และมีแมวน้ำเพื่อกันน้ำซึมเข้าไปในตู้
 • วัสดุที่ใช้: วัสดุพลาสติกที่มีคุณภาพดี สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น

2. ประโยชน์ของตู้พลาสติกกันน้ำ:

 • การป้องกันความชื้นและน้ำ: ป้องกันน้ำฝน ความชื้น หรือเหลวไหลเข้าถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตู้
 • ความปลอดภัย: ป้องกันการเกิดวงจรสั้น หรือการชำระไฟฟ้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย
 • ประหยัดงบประมาณ: ยืดอายุการใช้งานและลดความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้า

3. การเลือกซื้อตู้พลาสติกกันน้ำ:

ในการเลือกซื้อตู้พลาสติกกันน้ำ ควรพิจารณาเรื่อง

 • มาตรฐานกันน้ำ: ต้องมีมาตรฐาน IP ที่ระบุว่าสามารถป้องกันน้ำและฝุ่นเข้าถึงได้ในระดับไหน
 • ขนาดของตู้: ควรเลือกขนาดที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะใส่ไว้ภายใน
 • ความคงทน: วัสดุต้องทนทานและป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพจากแสงแดด หรือความร้อน

ตู้พลาสติกกันน้ำเป็นส่วนที่มีความสำคัญในงานไฟฟ้า เนื่องจากช่วยป้องกันและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ดังนั้น การเลือกซื้อตู้พลาสติกที่มีคุณภาพดีเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ.