จำหน่าย ตู้ไฟ สแตนเลส

ตู้คอนโทรลสแตนเลส | ตู้กันน้ำสแตนเลส | ตู้ไฟ สแตนเลส ฝา 2 ชั้น

ตู้ไฟ สแตนเลส

ตู้ไฟ สแตนเลส แบบกันฝุ่นกันน้ำ ฝา 1 ชั้น ไม่มีหลังคา ฝาทึบ

ตู้ไฟสแตนเลส กันน้ำ ฝา 1 ชั้น มีหลังคา ฝาทึบ

ตู้ไฟสแตนเลส กันฝุ่นกันน้ำ ฝา 1 ชั้น มีหลังคา ฝาทึบ IP55

ตู้ไฟสแตนเลส กันน้ำ ไม่มีหลังคา ฝากระจก

ตู้ไฟสแตนเลส กันฝุ่นกันน้ำ ไม่มีหลังคา ฝากระจก IP55

ตู้ไฟสแตนเลส กันน้ำ ฝา 1 ชั้น มีหลังคา ฝากระจก

ตู้ไฟสแตนเลส กันฝุ่นกันน้ำ ฝา 1 ชั้น มีหลังคา ฝากระจก IP55

ตู้ไฟสแตนเลส กันน้ำ ฝา 2 ชั้น ไม่มีหลังคา ฝานอกทึบ

ตู้ไฟสแตนเลส กันฝุ่นกันน้ำ ฝา 2 ชั้น ไม่มีหลังคา ฝานอกทึบ IP55

ตู้ไฟสแตนเลส กันฝุ่นกันน้ำ ฝา 2 ชั้น มีหลังคา ฝานอกทึบ

ตู้ไฟสแตนเลส กันฝุ่นกันน้ำ ฝา 2 ชั้น มีหลังคา ฝานอกทึบ IP55

ตู้ไฟสแตนเลส กันฝุ่นกันน้ำ ฝา 2 ชั้น ไม่มีหลังคา ฝานอกกระจก

ตู้ไฟสแตนเลส กันฝุ่นกันน้ำ ฝา 2 ชั้น ไม่มีหลังคา ฝานอกกระจก IP55

ตู้สแตนเลส แบบกันฝุ่นกันน้ำฝา 2 ชั้น มีหลังคา ฝานอกกระจก

ตู้สแตนเลส แบบกันฝุ่นกันน้ำฝา 2 ชั้น มีหลังคา ฝานอกกระจก IP55

ตารางขนาด ตู้ไฟ สแตนเลส แบบกันฝุ่น กันน้ำ IP55

แบบมีหลังคา / ไม่มีหลังคา / ฝาทึบ / ฝากระจก / ฝา 2 ชั้น

ไซส์ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.)ความหนา (มม.)
1280x350x1501.6
2300x450x1501.6
3350x450x1501.6
4300x450x2001.6
5350x450x2001.6
6350x500x2001.6
7400x500x2001.6
8450x600x2001.6
9450x600x2501.6
10500x600x2001.6
11500x600x2501.6
12550x700x2501.6
13630x750x2501.6
14630x900x2501.6
15A600x1100x2001.6
16A700x1100x2001.6
17A800x1200x2001.6
18A900x1200x2001.6
15B600x1100x2501.6
16B700x1100x2501.6
17B800x1200x2501.6
18B900x1200x2501.6
15C600x1100x3001.6
16C700x1100x3001.6
17C800x1200x3001.6
18C900x1200x3001.6

TIPS

ตู้ไฟ สแตนเลส: ความทนทาน และ ความหลากหลายในการใช้งาน

ตู้ไฟสแตนเลส หรือ ตู้คอนโทรลสแตนเลส เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในการควบคุมและจัดการระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตู้ไฟสแตนเลสนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม การเกิดสนิม และสามารถใช้งานได้ในเวลานาน ในการทำงาน ตู้ไฟสแตนเลสผลิตมาเพื่อ ใช้ควบคุมและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือต่างๆ

คุณสมบัติของตู้ไฟสแตนเลส

  • ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม: ตู้ไฟสแตนเลสทำจากสแตนเลส เกรด 304 หรือ 316 ที่มีความทนทานสูงต่อการกัดกร่อน และการเกิดความสกปรก และสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน เช่น อากาศที่มีความชื้นสูง หรืออากาศที่อาจมีสารเคมี หรือ ละอองพิษต่างๆที่อาจทำให้เกิดการกัดกร่อนจากการใช้โลหะธรรมดาทั่วไป ดังนั้น ตู้คอนโทรล สแตนเลส ยังถูกใช้มากในโรงงานอุตสาหกรรม พิเศษต่างๆ และ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงงานผลิตอาหาร ประเภทต่างๆที่ต้องการความสะอาด เป็นสำคัญ
  • การป้องกันการเกิดสนิม: วัสดุสแตนเลสที่ใช้ในการผลิตตู้ไฟสแตนเลสมีคุณสมบัติที่ป้องกันการเกิดสนิมได้ดี ทำให้สามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงได้โดยไม่เกิดสนิมที่ผิวตู้
  • ความหลากหลายในการใช้งาน: ตู้ไฟสแตนเลสมีการออกแบบที่หลากหลายให้เลือกสรรค์ตามความต้องการของผู้ใช้ สามารถปรับปรุงหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ ในตู้เพื่อตอบสนองความต้องการและประสบการณ์ในการใช้งาน มีทั้งรูปแบบที่เป็นบานหน้ากระจก หรือ แบบมีหลังคา ป้องกันอุปกรณ์ภายในตู้จาก ฝุ่น และ น้ำ ด้วยมาตรฐาน IP ต่างๆ
  • ความปลอดภัยและควบคุม: ตู้ไฟสแตนเลสเป็นที่เหมาะสมในการใช้งานเพื่อควบคุมระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระบบป้องกันต่างๆ ที่ช่วยป้องกันการเกิดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน
  • ความทนทานต่อการใช้งาน: ตู้ไฟสแตนเลสมีความทนทานที่ดีต่อการใช้งานในระยะยาว โดยไม่เกิดการสึกหรอสึกลดคุณภาพในการทำงาน ทำให้สามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายได้โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตู้