สายไฟ ปลีก-ส่ง ทุกประเภท

สามารถสอบถามขนาด ราคาได้

ขอราคา

สายไฟ THW

60227 IEC 01 450/750 V70C

สายไฟ THW

สายไฟ VAF/G

300/500V 70C

สายไฟ VAF/G

 สายไฟ VAF

300/500V 70C

สายไฟ VAF

สายไฟ VCT/G

300/500 V 70oC

สายไฟ VCT-G

สายไฟ NYY/G

450/750 V 70oC

สายไฟ NYY/G

300/500 V70

สายไฟ NYY

300/500 V70C

สายไฟ NYY

สายไฟ NYY

450/750 V70

สายไฟ NYY 450-750 V70

สายไฟ VSF

300/500 V 70C

สายไฟ CVV-S

600V 70C

สายไฟ CVV-S

สายไฟ CVV

600V 70C

สายไฟ CVV

**สายไฟอื่นๆ สามารถตอต่อสอบถามได้

สายไฟ-thai-yazaki

สายไฟ-PD

สายไฟ-BCC

**ยี่ห้ออื่นๆ สามารถติดต่อสอบถามได้

ขอราคา